Lepinguõigus


Küsimus: Kas MTÜ juhatuse liikmega saab sõlmida käsunduslepingu?27.02.2012

Tere
Kas MTÜ juhatuse liikmega saab sõlmida käsunduslepingu? MTÜ seadus ütleb, et MTÜ põhieesmärk ei saa olla tulu saamine. Kui juhatuse liikmetega sõlmitakse käsunduslepingud, et nad osaleksid juhatuse töös, siis oleks see ju ikkagi tulu saamine? Või mis oleks teie arvamus?

Ette tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Te ajate hetkel segamini MTÜ enda eesmärgi ja juhatuse liikme suhte MTÜ-ga. Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Juhatuse liikmega sõlmitakse juhatuse liikme leping.