Lepinguõigus


Küsimus: Kas käendaja suhtes nõue aegub, kui põhivõlgniku vara suhtes ei ole suudetud pandiõigust realiseerida?06.03.2012

VÕS § 149 lg 5 sätestab, et kui käendatava kohustuse tagamiseks on põhivõlgniku vara suhtes seatud pandiõigus või kui võlausaldaja võib teostada põhivõlgniku vara suhtes seadusest tulenevat pandiõigust, võib käendaja kuni põhivõlgniku pankroti väljakuulutamiseni pandi ulatuses nõuda, et võlausaldaja rahuldaks oma nõude pandi arvel.

Kas ülalmainitud sättest tulenevalt on võimalik, et käendaja suhtes nõue aegub põhjusel, et kolme aasta jooksul panti realiseerida ei õnnestu?

ette tänades

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kuivõrd küsimuse püstitusest nähtub, et põhivõlgniku varale on seatud pant ning (ilmselt) pandi realiseerimisega tegeletakse, siis tuleb aegumise küsimusele vastamisel arvestada, kas võivad esineda aegumise katkemist (TsÜS § 159 - täitemenetlus) või peatumist (TsÜS § 160 - hagiavaldus) õigustavad asjaolud. Kui eelnimetatud asjaolusid ei esine, siis aegub nõue üldises korras (TsÜS § 146 lg 1, § 147 lg 3, § 157 lg 1 jne). Kui aegumine on katkenud või peatunud, siis eelnimetatud sätetest tulenevad tähtajad vastavalt ka pikenevad.