Lepinguõigus


Küsimus: Kas olen heauskne ostja? Kes saab eseme endale?06.03.2012

Soetasin ca pool aastat tagasi endale väga kalli tööriista. Ostsin selle ühelt enda tuttavale kuuluvalt ettevõttelt tavalise ostu-müügi lepinguga. Tema omakorda soetas selle ühelt teiselt firmalt ca aasta tagasi samuti tavalise ettevõtete vahelise ostu-müügi lepinguga.
Olles mingi aeg olnud asja õnnelik omanik, otsustasin selle endale kuuluvale ettevõttele maha müüa, et sellega ametlikult tööd teha ja ettevõttele raha teenida.

Probleem selles, et nüüd ilmus keegi välismaalane, kes arvab, et ese kuulub tegelikult talle, kuna tema ei olevat seda kunagi maha müünud, vaid hoopis rentis seda ühele eesti firmale. Kontrollides selgus, et registri järgi ongi asi välisriigi registris ja kuulub selle registri järgi sellele välismaalasele. Tegemist rasketehnikaga, mille töö iseloomu tõttu ei pidanud seda vajalikuks eesti registris arvele võtta ja see ei ole ka kohustuslik.
Tänaseks asi politsei valvsa pilgu all ja ootab lahendust.

Küsimus: Kas mul on mõtet hakata selle välismaalasega vaidlema kummale see asi kuulub või on peaaegu et kindel, et talle see tagastatakse? Minu arusaamist mööda omanikud me mõlemad, mina olen selle ju ausalt ostnud ja samas tema pole seda ära müünud, ainult rentis välja.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Asjaõigusseaduse § 95 lg 1 sätestab, et isik, kes on asja üleandmisega omandanud heauskselt, on asja omanik asja oma valdusse saamise ajast ka siis, kui võõrandaja ei olnud õigustatud omandit üle andma. Omandaja on pahauskne, kui ta teadis või pidi teadma, et võõrandajal ei olnud õigust omandit üle anda. Omandamist ei toimu, kui asi on varastatud, kadunud või muul viisil esialgse omaniku tahte vastaselt tema valdusest välja läinud. Teie selgitustest nähtub, et esialgselt omanikult ei ole seda varastatud, vaid ta rentis seda ühele Eesti äriühingule välja. Seega asi ei läinud tema valdusest välja tema tahte vastaselt, vaid rendilepingu alusel. Kui Teie ei teadnud, et asja Teile võõrandajal ei onud õigust asja omandit üle anda, siis olete kõikide eelduste kohaselt asja heauskne omanik ja asja välja ei pea esialgsele omanikule andma.