Lepinguõigus


Küsimus: Kas koormatud vara ohustab sundmüük?06.03.2012

Mul on kolm kiirlaenu lepingut, mille maksmisega toime ei tulnud, kuna abikaasa kaotas töö. Võtsin laenuandjatega kontakti, asi läheb inkassose. Oman kinnisvara, millel on hüpoteek laenu tagatiseks (hüpoteegi maksmisega probleeme pole). Laenu põhiosad on 700, 650 ja 500 eurot. Veel on meil abikaasaga kaks ülalpeetavat. Kas inkassol on võimalik nõuda kohtu kaudu juba koormatud vara sundmüüki?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui kiirlaenud ei ole hüpoteekidega tagatud, siis ei saa inkasso nõuda hüpoteegiga koormatud vara müüki kiirlaenude katteks. Sellisel juhul saab inkassofirma pöörduda kohtusse üldises korras ja nõuda võlgnevuse tasumist. Jõustunud kohtuotsuse alusel saab seejärel inkasso pöörduda kohtutäituri poole, kes kohtuotsuse kui täitedokumendi alusel teeb teile ettepaneku välja mõistetud võlgnevus (millele on siis juba lisandunud täituri tasud) tasuda 10-30 päeva jooksul. Alles siis, kui te eelnimetatud tähtaja jooksul võlgnevust ei tasu, on kohtutäituril õigus alustada teile kuuluva vara (sh koormatud kinnistu) sundmüüki. Müügi korral rahuldatakse esimeses järjekorras hüpoteegipidaja (st panga) nõuded ja alles seejärel muud nõuded (kohtuotsusest tulenev kiirlaenuandja nõue). Kuivõrd kiirlaenuandja nõuded on võrreldes kinnistu väärtusega eelduslikult küllaltki väikesed, soovitaksin läbirääkimisi laenuandjaga mõistliku lahenduse leidmiseks.