Lepinguõigus


Küsimus: Kas kaasomanik saab müüa ilma teise kaasomaniku nõusolekuta?06.03.2012

Sugulane ehitas oma firmaga meile ühise pärandina saadud raha eest kaasomandisse maja. Nn ühisraha sai otsa, sugulane maksis puudujääva osa. Nüüd nõuab oma poolt panustatud summale + enda töörahale minult intressi. Mingisugust lepingut sõlmitud ei ole, sellest, et intress jookseb, sain teada ca pool aastat hiljem. Kas intressinõue on seaduspärane?

Samas nõuab sugulane, et mina pean 100% kinni maksma tööraha, mis ta kaasomandisse ehitatud maja ehitamiseks panustas. Teiste ehitajate palk on 50% minu ja 50% sugulase kanda, kuid enda tööraha nõuab ta minult välja. Ise arvaksin, et 50% töörahast on minu kanda, kuid me ei suuda selles osas ühisele arvamusele jõuda.

Avastasin kolmanda isiku vihje peale, et kaasomandis olev maja on sugulase poolt müüki pandud (me kumbki seal sees ei ela), lisaks veel ka kaasomandis olev ja välja renditud põllumaa. Kas on võimalik minu nõusolekuta kaasomandis oleva vara müük?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kahjuks on tegemist peaasjalikult asjaõiguse valdkonda kuuluva küsimusega, mistõttu palun pöörduda vastava valdkonna spetsialisti poole.