Lepinguõigus


Küsimus: Kui müügilepingus oli kokku lepitud orienteeruv hind, siis kui palju võib ostja seda muuta?06.03.2012

Septembris 2011.a. sõlmitud firmaga kasvava metsa ülestöötamise ja metsamaterjali ostu-müügi leping, mis sätestab orienteeruvad hinnad: palk 60 eurot/tm ja paberipuu 40 eurot/tm, ülestöötamise tasu 11.55 eurot/tm. Lõplik summa moodustub väljatulevast sortimendist ja kogusest, lõplik tasumine 10 päeva jooksul peale äravedu (lepingus kirjas). Viimane koorem viidi ära 06.02.12 Tasumine toimus 05.03.12. aga nüüd selgus, et ostja nõuab ka transpordi eest tasu ja palgi hind on 43 eurot/tm, paberipuu 23 eurot/tm. Lepingu sõlmimise ajal transpordi maksmisest juttu ei olnud ja seda ei sätesta ka sõlmitud leping. Nii madalate hindadega ei oleks ma oma metsa küll müüma hakanud, see oleks võinud ju seista. Palun öelge, kas ostjal on õigus hinda alandada sellisel määral või peaks ta jääma orienteeruvate hindade raamidesse, samuti nõuda minult transpordi eest tasu. Samas lepingu punkt ütleb: lepingus kokkulepitud müügihinna tähtaegse mittetasumise korral on omandaja kohustatud tasuma viivist 0,1% viivitatud makselt päevas. Nagu ikka oleks hind kokku lepitud! Mida ma küll peaks edasi tegema, kui ma tekkinud olukorraga (tasuga) nõus ei saa olla. Omandajaga läbirääkimised on ka väga vaevalised, telefon jääbki kutsuma, kui teiselt numbrilt helistada, siis on kas kiire või ei saa rääkida. Ma palun südamest nõu.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Ostja on kohustatud täitma lepingu tingimusi ning maksma lepingus sätestatud hinna. Ostja ei saa ilma teise poole ehk müüja nõusolekuta lepingut ühepoolselt ilma õigusliku aluseta muuta. Kui materjal vastas lepingus kokkulepitud tingimustele (sh. kvaliteedile), siis puudub ostjal alus materjali hinna alandamiseks. Kui ostja põhjendamatult ei tasu müüdud materjali eest kokkulepitud tasu õigeagselt, siis kohustub ta maksma viivist määras, mis on teil lepingus kokku lepitud. Juhul, kui ostja keeldub enda lepinguliste kohustuste nõuetekohasest täitmisest, siis on teil õigus pöörduda hagiga kohtusse ostja vastu rahalise kohustuse täitmise nõudes.
Juhul, kui oli kokku lepitud ainult metsamaterjali ülestöötamises ja metsamatarjali ostu-müügis ning müüja kohustuseks ei olnud materjali transport, siis müüja materjali transpordi eest tasuma ei pea.