Lepinguõigus


Küsimus: Mida teha, kui mitu aastat hiljem on hakanud inkasso nõudma ammu tasutud võlga?15.03.2012

Tere,
7 aastat tagasi jäi kogemata tasumata viimane järelmakse makse, mis sai võlgnevuse ilmnemisel tasutud 5 aastat tagasi kogu summas kaubandusettevõttele, kellele olin jäänud võlgu. Maksehäire kustutati ja ettevõtte väitel puudub mul nende ees igasugune võlgnevus. Nüüd 5 aastat hiljem saan ma aga inkassolt ähvardavaid telefonikõnesid, kus mul tuleb tasuda igakord erinevaid summasid. Summa kasvab iga nädalaga. Väidetavalt on need sissenõudmise kulud, millele nad lisavad intrsesse. Meilidele nad keelduvad kirjalikult vastamast, millest see võlgnevus koosneb ning milline on intressiarvestus. Kaubandusettevõte, kellele ma kunagi kogemata võlgu jäin, ei tea sellest nõudest midagi.
Kas inkassol on õigus pärast 5-aastast vaikust hakata sissenõudma inkassokulusid ilma igasuguse kirjaliku selgituseta, mis on selle nõude sisu? Mis on intressid ja millest koosneb konkreetne nõue, sellele küsimusele ma vastust nende käest ei saa. Ainult telefoni teel ähvardusi, et pannakse 13 aastaks maksehäireregistrisse. Mille alusel, jääb mulle arusaamatuks. Kuna inkassolt ma oma meilidele kirjaliku vastust ei saa, siis mille alusel mind maksehäireregistrisse ähvardatakse panna?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

TsÜS § 146 lg 1 kohaselt aegub tehingust tulenev nõue kolme aasta möödumisel. TsÜS § 147 lg 3 täpsustab eelnimetatud normi ning sätestab, et kokkulepitud tasu maksmise nõude aegumistähtaeg saabub 3-nda kalendriaasta lõppemisel (st 31.12). Kui lähtuda Teie poolt esitatud asjaoludest (nõue tasutud 5 aastat tagasi), siis on mis tahes tehingust tulenev nõue aegunud. Seetõttu paluge kindlasti Inkassolt kirjalikku ning õiguslikult põhistatud nõudekirja ja tõendite esitamist enne kui asute midagi tasuma.