Lepinguõigus


Küsimus: Kui üürnik ei maksa tähtaegselt, kas siis pean ootama kolm kuud, et leping lõpetada?16.03.2012

Tere,
Alates jaanuarist andsin oma korteri üürile. Üürnik maksis kohe 3 kuud üüri ette, pluss tagatise (300 eurot). Sõlmisime üürilepingu, kus oli üürnikul ka järgmised kohustused:
* saatma igakuise veenäidu üürileandja e-postile hiljemalt kuu 4. kuupäevaks
* tasub hiljemalt iga kuu 3. kuupäevaks järgneva kuu üüri Üürileandja arveldusarvele.

Esimese veenäidu oleks ta pidanud siis esitama veebruaris. Seda ta ei teinud, kuigi ka tuletasin meelde SMSi teel seda. Veebruari lõpus tuli siis jaanuari kommunaalteenuste arve, edastasin selle e-posti teel üürnikule ja tuletasin meelde, et 3. märtsiks tuleb tal see tasuda. 04.03 siis vaatasin, et mulle ei olnud laekunud üürnikult midagi. Siis helistasin talle ja tuletasin ka meelde, et veenäite on vaja saata. Siis telefonis lubas, et 5-ndal saadab näidu ja maksab ära. 5.03 saatis näidud ja kirjutas, et seekord hilineb ikka kommunaalteenuste maksmisega ning hiljemalt reedeks (9.03) maksab ära. Eile õhtul (10.03) siis vaatasin konto väljavõtet ja ei olnud mingit ülekannet temalt. Saatsin ka SMSi, kuid sellele ei ole ta vastanud. Tekibki nüüd küsimus, kas sellise käitumise puhul on mul õigus üürileping üles ka öelda? Lepingus on selline punkt - "Enne tähtaja möödumist võib Lepingu lõpetada Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras järgmistel juhtudel:
Üürileandja poolt ette teatamata, kui Üürnik hilineb üüri või muude maksete tasumisega ühe nädala ja nõuda eluruumi viivitamatut vabastamist". Või kui soovin temast ikka vabaneda, siis pean ikka 30 päeva ette teatama? Siit foorumist lugesin sellist asja: Üürileandja võib üürilepingu erakorraliselt üles öelda, kui:
1) üürnik on viivituses kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega;
2) võlgnetava üüri summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluva üüri summa;
3) võlgnetavate kõrvalkulude summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluvate kõrvalkulude summa.
Mul sellist olukorda õnneks veel ei ole, aga kas siis mu lepingus see ühe nädala maksmisega viivitamise pukt on tühine? Selle lepingu koostas maakler, aga ka panga juristid minu teada vaatasid selle üle, kuna tegemist korteriga, mis võetud pangalaenuga. Mida te siis soovitaksite mul teha? Sest minul on kadunud usaldus, et ta järgmine kuu, kui peaks ka üüri maksma, seda teeb. Praegu ma ei taha talle helistadagi, sest tahan, et mul oleks mingi taasesitatav tõend tema vastuse kohta, miks ta ei ole lubatud teenuste maksnud. Kas siis peaksin talle kirjutama, et soovin üürilepingu üles öelda 30 päeva pärast?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kuivõrd asjaoludest nähtuvalt on tegemist eluruumi üürilepinguga, siis tuleb lähtuda VÕS's sätestatust ning muud seaduses sätestatust kõrvalekalduvad tingimused on tühised (VÕS § 275). St, et tasumisega viivitamise korral tuleb lähtuda VÕS §-s 316 sätestatust (millele te olete ka oma küsimuses viidanud). Ehk alles siis, kui seaduses sätestatud tingimused (võlgnevused) on täidetud, saate Te üürilepingu ennetähtaegselt ja erakorraliselt üles öelda. Sealjuures tuleb jälgida VÕS §-s 325 sätestatut.