Lepinguõigus


Küsimus: Kas teise kohta elama asumise tõttu saan lõpetada tähtajalise lepingu ennetähtaegselt?20.03.2012

Tere,
Sõlmisin spordiklubiga 6 kuud tagasi tähtajalise lepingu. Tol hetkel see sobis, kuna polnud plaanis ära kolida. Nüüdseks olime sunnitud kolima perega teise kohta elama ja ma ei saa sportimise teenust kasutada. Teatasin neile 3 nädalat ette, et ma kolin ära ja soovin lepingut lõpetada, kuid lepingus seisab, et pean 2 kuud ette teatama, kui tahan lepingut lõpetada. Kas ma tõesti pean nüüd 2 kuud maksma neile, kui ma teenust kasutada ei saa? Tänan ette vastuse eest.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kohustus tuleb täita vastavalt lepingule ning kui Teil on poolte kokkuleppel kokku lepitud lepingu lõpetamiseks 2-kuuline etteteatamisaeg, siis kahjuks tuleb etteteatamisaega järgida. Teenuse osutaja tagab Teile teenuse kättesaadavuse lepingu kehtivuse ajal ning see on Teie otsustada, kas Te seda kasutate või mitte. Enne lepingu allkirjastamist tuleb alati kaaluda, kas lepingu tingimused on vastuvõetavad ning kuivõrd lihtne on lepingulistest kohustustest vabaneda ehk lepingut üles öelda. Teie küsimusest nähtub, et olite seda kaalunud ning lepingu tingimused olid Teile lepingu sõlmimise hetkel sobivad. Teenuse osutaja Teie elukorralduse muudatuse eest ei vastuta. Poolte kokkuleppel võib lepingut aga igal ajal lõpetada, mistõttu võiksite sõlmida nendega võimalusel kompromissi. Loodan, et nad on mõistvad ja Teile vastutulelikud.