Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas vastutavad vanemad alaealisele lapsele kuuluva vara kasutamise eest?28.03.2012

2002. aastal sai alaealine laps oma vanaemalt kingiks korteri (alaealine sellel ajal 2-aastane). Kinkelepingu sõlmimisel ja kinke vastuvõtmisel oli alaealise esindajaks tema isa. Korteri omandiõiguse ülemineku kohta alaealisele on tehtud kinnistusosakonnas kanne 04.02.2002, sellega korteri omanikuks sai alaealaine. Sellel ajahetkel elasid korteris mõlemad vanemad (ei ole olnud abielulises suhtes) ja alaealine. 2007. aastal lahkus alaealine koos emaga antud elamispinnalt ja elama sinna jäi lapse isa, kes on ka ainsana korterisse sisse kirjutatud. Lapse isa on tänaseks päevaks tekitanud suure kommunaalmaksete võla, mis varsti võrdub korteri turuväärtusega. Samuti plaanib korteriühistu võlga sisse nõudma hakata. Lapse ema kasvatab last üksi. Lapse isa ei ole täitnud mingil moel oma kohustusi lapse kasvatamisel, ei materiaalselt ega moraalselt.
Kuidas peaks antud juhul toimima, et vältida lapse isa tekitatud võla maksmiskohustust emal või tulevikus lapsel?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tegemist on keerulise olukorraga, sest korteriomanikul lasub kohustus tasuda kaasomandil lasuvad maksud, kannab avalik-õiguslikud reaalkoormatised ja kaasomandi majandamise kulutused. Korteriühistuga tuleks saada kokkuleppele, et ajatada võlgnevust. Enne seda tuleb muidugi hinnata, kas ühistu nõue on õiguslikult põhjendatud ja kas osa nõudeid ei ole näiteks aegunud. Kui korteriomanik kannab kulud, siis tal on nõudeõigus tegeliku kulutekitaja ehk siis isa vastu, mistõttu tuleb korteriomanikul seadusliku esindaja vahendusel esitada nõue kulutuste hüvitamiseks isa vastu. Nõue tuleb esitada kohtusse õigeaegselt, et vältida nõuete aegumist.