Lepinguõigus


Küsimus: Kui tähtajatus üürilepingus on kirjas üksnes üürileandja etteteatamistähtaeg (15 päeva), milline on siis üürniku etteteatamistähtaeg?04.04.2012

Tere!

Sõlmisin korteriomanikuga tähtajatu üürilepingu, kus pole kirjas, kui pikk peab olema minu kui üürniku lepingu lõpetamise etteteatamise aeg. Asi, miks üldse tahan lepingut lõpetada, on see, et omanik ütles, et tahab varsti korteri müüki panna. Küsimusele, et millal see juhtuda võiks, konkreetset vastust ei saanudki. Ei soovinud leida end olukorrast, kus omanik ütleb, et mul on 15 päeva aega (üürileandja lepingu lõpetamise etteteatamisajad on lepingus kirjas), et korterist välja kolida ja uus korter leida - ei tahaks lageda taeva alla jääda. Leidsin uue korteri ja võttes omanikuga ühendust ning öeldes, et soovin lepingut lõpetada, sain vastuseks, et ette peab teatama 3 kuud. Ütlesin siis, et lepingus pole see kirjas ning tema vastas vaid: "Ei tea miks ma seda sinna sisse ei pannud."
Sooviksin Teilt teada, kas nüüd peangi siis kolm kuud omanikule üüri tasuma? Või kui pikk on tähtajatu lepingu puhul minu kui üürniku lepingu lõpetamise etteteatamise aeg? Või kuidas peaksin edasi toimima?

Ette tänades,

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Võlaõigusseaduse § 312 lg 1 sätestab, et eluruumi üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Seega, kui Teie üürnikuna soovite lepingut lõpetada, siis peate 3 kuud ette teatama, kui lepingus ei olnud kokku lepitud üürnikule lühemat etteteatamistähtaega lepingu lõpetamiseks. Üürnik võib eluruumi üürilepingu üles öelda ülesütlemisavaldusega, mis on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Märgin, et võlaõigusseaduse § 275 kohaselt eluruumi üürilepingus lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse osas seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. Seega, kui üürileandjale on lepinguga ette nähtud seaduses sätestatust lühem etteteatamisaeg, siis vastav kokkulepe on tõenäoliselt tühine ja üürileandja peab samuti järgima temapoolse lepingu lõpetamise soovi korral seadusest tulenevaid ülesütlemistähtaegu.