Lepinguõigus


Küsimus: Vanemad kinkisid korteri tingimusega, et saavad seal surmani sees elada, kas nüüd minu võlgade tõttu saab täitur selle korteri müüa?11.04.2012

Tere
Ema ja isa kinkisid mulle oma ühise korteri kinkelepinguga tingimusel, et nemad elavad seal surmani ning minul ei ole õigust korteriga teha tehingut ilma nende nõusolekuta. Korter on minu nimel selle tingimusega, nüüd on aga mul kohtutäituriga probleem seoses võlaga ning kohtutäitur on sellele isa ema korterile peale pannud keelumärke ning ka teisele korterile, mis on minu oma ja veel pangaliisingus. Kas kohtutäitur saab ema isa korterit müüa, kui see on kingitud ja selle tingimusega, et ema isa seal surmani elavad (mõlemad on elus)?
Tänan

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Täituril on õigus seaduses sätestatud korras võõrandada Teie omandis olevat vara, sh. kinnisvara, olenemata sellest, millised kohustused sellega seoses hetkel esinevad. Kinnisasja täitemenetluses müügi korral jäävad püsima sissenõudja nõude või selle tagatiseks oleva õiguse järjekohast eespool ja samal järjekohal olevad kinnistusraamatust nähtuvad õigused. Nõudest järjekohas tagapool olevad õigused lõpevad pakkumise parimaks tunnistamisega.