Lepinguõigus


Küsimus: Kui ettevõte hakkab osutama müügi- ja turundusteenust, millist tüüpi leping on kõige sobilikum?19.04.2012

Kui üks ettevõte hakkab osutama teisele ettevõttele müügi- ja turundusteenust, siis millist tüüpi leping oleks kõige sobilikum vormistada?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Asja müügilepinguga kohustub müüja andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või müüja poolt tulevikus omandatava asja ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub müüjale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu.
Käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud. Kui teenuse osutamise eesmärk on kokkulepitud tulemuse (töö) saavutamine, siis oleks tegemist töövõtulepinguga.
Ühes lepingus võivad esineda nii müügilepingu kui ka käsunduslepingu või töövõtulepingu kokkulepped. Kõik sõltub asjaoludest, vajadustest ning poolte kokkulepetest.