Lepinguõigus


Küsimus: Kas üürnikul on õigus nõuda kõrvalkulusid tõendavaid dokumente, näitusid jne?25.04.2012

Elan üürikorteris (linnalt saadud), lepingus on kirjas üür ning loetletud ära kõrvalkulud. Kõrvalusid tõendavate dokumentidega pole võimalik tutvuda, elektriarvesteid ei näidata, seega pean maksma, mis arvel/teatises kirjas. Siiani olen kõik ära maksnud nii üüri kui ka kõrvalkulud ja see on kestnud nii juba üle aasta. Kas pean maksma kõrvalkulusid nii nagu küsitakse?

Kõrvalkuludesse on kirjutatud veel Teenused. Kuid mingisuguseid teenuseid minule tehtud ei ole, kuid raha pean maksma.

Sain haldaja käest teada, et teenuste alla kuuluvad maja remonditööd, suuregabariidilise prügi äravedu ja ats häire. Kas sel juhul pean maksma ka teenuste eest?

Kõrvalkulud on lepingus loetletud järgmiselt: tasu üldotstarbeks kasutatava elektrienergia eest, prügiveo eest, soojusenergia eest, vee soojendamine, elamu ümbruse ja üldkasutavate pindade koristuse eest, tasu muude kommunaalteenuste elektrienergia varustamine jms ja teenuste eest, kui neid teenuseid vahendab üürnikule üürileandja, maamaks ja kulutused hoonekindlustusele.
Tänud ette!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 292 lg 1 sätestab, et lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma muid üüritud asjaga seotud kulusid (kõrvalkulud) üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud. Kõrvalkuludeks on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega. Tasuma peab üksnes kõrvalkulude eest, mille tasumises on kokku lepitud. Suvaliste teenuste eest, mida tegelikkuses osutatud ei ole ja mille hüvitamises ka üürniku poolt kokkulepitud ei ole, tasuma ei pea ning need arved on vaidlustatavad.
Üürileandja peab üürniku nõudmisel võimaldama tal tutvuda kõrvalkulusid tõendavate dokumentidega (VÕS § 292 lg 2). Seega on üürnikul õigus nõuda üürileandja poolt üürnikule esitatud arvete aluseks olevate kõrvalkulude dokumente ehk arveid jms. dokumente, mille alusel toimub üürileandja poolt tasumine otse teenuseosutajatele.