Lepinguõigus


Küsimus: Kas JAH liikluskindlustuslepingust on võimalik taganeda?25.05.2012

Olen sõlminud kindlustusfirmaga kohustusliku liikluskindlustuslepingu (JAH poliis), maksmine on toimunud 2 korda aastas, mille kohta on firma mulle arve esitanud. Kätte saabus järjekordne uus kindlustusperiood ning avastasin, et kindlustus on varasemast 23 eurot suurem. Esitasin järelpärimise kindlustusele ja sain vastuse, et neil jah mingid hinnad natukene tõusid. Vahepeal olin auto vormistanud firma nimele, kuid ise olen vastutav kasutaja olnud algusest peale. Uurisin ka võimalust leping lõpetada, sest ilmselgelt on 23 eurone kindlustusmakse tõus poolaastas väga kõrge. Vastuseks sain, et pean info meilile avalduse saatma ning siis saadetakse mulle arve kasutatud päevade eest ning edasi võin mõne muu firmaga lepingu sõlmida. Siit tekkiski mul küsimus, et kui kinldlustusperiood algas 17.05 ja arve ning poliis saadeti e-postile samal päeval, siis ma olen nagu sundseisus selle poliisi kasutatud päevade eest maksma kõrgemat hinda, kuna sain samal päeval teada, et summa niipalju suurenenud on. Kas JAH kindlustuslepingut omades on kindlustusfirmal õigus saata arve ja poliis samal päeval kui see kehtima peaks hakkama? Millised on minu õiguslikud võimalused lepingust taganeda ja leping ilma suuremate lisakulutusteta lõpetada?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kindlustusvõtja võib sõlmida sama sõiduki suhtes lepingu teise kindlustusandjaga igal ajal ja leping lõpeb muu hulgas teise kindlustusandjaga sõlmitud lepingu jõustumisest. Teise kindlustusandjaga sõlmitud leping jõustub, kui lõpeb selle sõlmimise ajal kehtinud lepingu alusel väljastatud poliisi kehtivus. Kokkuvõtvalt oleksite saanud enne vana poliisi lõppemist sõlmida uue kindlustusandjaga lepingu, millisel juhul oleks uus kindlustus hakanud kehtima vana poliisi lõppemisel. Praegu ei ole paremat lahendust kui kindlustusandja pakutu ning 23 eurot ei ole tõenäoliselt majanduslikust aspektist võttes selline summa, mille üle pikemat kohtuvaidlust oleks mõistlik pidada. Kui kiiresti ülesütlemisavalduse esitate, siis peate maksma ka väiksema osa vastavalt kasutatud ajale.