Lepinguõigus


Küsimus: Kas pean leppima suurfirma poolse ekspertiisi, otsuse ja tingimustega või on mul ka võimalus midagi ette võtta?07.06.2012

Maksin igakuiselt samas summas Eesti Energiale. Summa oli üsna kopsakas. Siis avastati mingi kontrollnäidu vaatamise käigus, et kahe aastaga on tekkinud suur võlgnevus. Pärast pikka kirjavahetust võlahalduriga jäin siiski endale kindlaks ning lasin vooluarvesti saata kontrollimisele. Siis oli tükk aega vaikust ning lõpuks tuli lihtsalt arve. Seejärel pöördusin uuesti küsimusega, et milline oli kontrolli tulemus ning seejärel saadeti protokoll, mis kinnitas, et arvesti oli korras. Ehkki kohapeal arvestit eemaldav elektrik juba ütles, et tema arvates pole kõik korras. Tegi ka fotod. Seejärel vaidlesime tükk aega võlagraafiku üle. Selle jooksul muutus mu majanduslik olukord veelgi kehvemaks ning nüüd kui ma peaksin võlagraafikule alla kirjutama oleksin ma ka juba graafikujärgse makse võlgu. Mis moodi sellest välja rabeleda? Samas sisaldab võla tasumise kokkulepe klausleid, mida saaks minu vastu hiljem kasutada - nõustumist oma võlaga. Lisaks nõutakse 10% aastaintressi selle võla käsitlemise eest. Niipalju tuldi vastu, et kahe aasta jooksul tekkis võlg, kahe aasta jooksul võin tagasi maksta, kuid toimetulekutoetuste arvestamisel võlgadega ju ei arvestata, seega ei jää elamiseks suurt midagi. Minna kohtusse, mille eest? Nõiaring.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Võla tasumise ajatamise kokkuleppe allkirjastamisega kinnitate selles sisalduva võla olemasolu ning ka selles sätestatud tingimustega (sh. maksetingimustega) nõustumist. Teisisõnu, peate kokkulepet selle allkirjastamisel täitma nõuetekohaselt. Juhul, kui teenuse osutaja on arvete esitamisel eksinud ja seetõttu on arve või arved ebaõiged, siis arusaadavalt on need vaidlustatavad. Kokkuleppe allkirjastamisega loote selge võlasuhte ning siis on vaidlustamine keeruline. Võla tasumise kokkuleppe allkirjastamine on mõistlik sellisel juhul, kui see teie olukorda või maksetingimusi parandab. Kui aga kokkulepe suurendab kohustusi, siis ei ole mõistlik kokkulepet allkirjastada.