Lepinguõigus


Küsimus: Kas e-kirja ja sms-i teel saadetud teadetega on võimalik tõendada üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise kokkulepet?07.06.2012

Tere
Leppisin üürnikuga kokku e-maili ja sms-i vestluse teel, et lõpetame üürilepingu (meil on tähtajaline leping 1 aasta lõpp 20. sept).
Mina sain meie kokkuleppest nii aru, et tema oli asjaga nõus, mispeale mina lasin paigaldada korterile veel lisaluku ja informeerisin üürnikku sellest luku paigaldusest.
Infos oli kirjas veel, et kui ta tahab oma asju kätte saada, siis andku teada ja organiseerin asjade kättesaamise.
Tema võttis endale advokaadi ja nüüd süüdistavad mind selles, et mina tungisin korterisse ja rikkusin üürniku privaatsust ja nende arvates pole üürnik üürilepingut lõpetanud.
Vaatamata minu viidetele kirjadele ja sms-idele süüdistavad nad mind rikkumises ja omavolis ja üürnik tahab väidetava rikkumise eest kompensatsiooniks elada korteris nüüd ilma rahata üüriperioodi lõpuni.
Kas see on seaduslik ja kas ma saan ikkagi üürilepingu lõpetada varem (kuna üürnik tekitab oma nõudmisega suure rahalise kahju mulle) kuna kahjuks pean neile vastama oma otsusest juba 28.05.12, siis on vist palju palutud teilt enne selle tähtaja saabumist mind aidata.
Ette tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tähtajalist üürilepingut saab lõpetada ennetähtaegselt üksnes erakorraliselt või siis poolte kokkuleppel. E-kirjasid ja SMS-e võib kasutada tõenditena üürilepingu lõpetamise kokkuleppe tõendamiseks, kuid on ilmne, et neist peab nähtuma ka üürniku tahe üürileping ennetähtaegselt poolte kokkuleppel lõpetada konkreetsel kuupäeval. Juhul, kui tegemist on ainult üürileandja avaldustega, ilma üürnikupoolse tahteavalduse (nõusoleku) esitamiseta üürilepingu poolte kokkuleppel lõpetamiseks, siis ei ole nendest midagi kasu. Kui poolte kokkuleppel pole üürilepingut ennetähtaegselt lõpetatud, siis on pooled kohustatud üürilepingut nõuetekohaselt täitma kuni üürilepingu tähtaja lõpuni. Kui korter on üürileandja valduses, siis vaidluse korral peab olema üürnik aktiivseks pooleks ning esitama nõude üürileandja vastu kohtusse, kui üürnik leiab, et lepingu lõpetamise kokkulepet ei ole ning tema subjektiivseid õigusi on seetõttu rikutud.