Lepinguõigus


Küsimus: Kas üürileandja võib anda üürile ruumi elamiseks, mis ei ole registreeritud eluruumiks?07.06.2012

Tere! Minu kusimus on selline: Kas üürileandja võib anda üürile ruumi elamiseks, mis ei ole registreeritud eluruumiks? Kui ei, kas siis üürileping on algusest peale tühine?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Ehitisel peab olema kasutusluba, mis on kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele. Eluruumil peab olema vastav kasutusluba. Sellele vaatamata ei ole üürileping automaatselt tühine seetõttu, et üürileandja on andnud üürile ruumi, millel puudub kasutusluba ehitise eluruumina kasutamiseks. Siin võib kerkida küsimus üüritud asja lepingutingimustele vastavuses ning seetõttu lepingu erakorralises ülesütlemises, kui asja ei anna kasutada kokkulepitud otstarbel. Täpsema hinnangu andmiseks tuleks tutvuda faktiliste asjaoludega ning sõlmitud lepinguga.