Lepinguõigus


Küsimus: Kas rendileandja saab rentnike töötajatele eeskirju kehtestada?07.06.2012

Tere.

Oleme grupp müüjaid ühest eesti kaubanduskeskusest, kus kaubanduskeskuse omanik - edaspidi "Rendileandja" rendib kaupmeestele, edaspidi "Kaupmees", müügibokse, kus töötame siis meie, edaspidi - "Müüjad".

Hiljuti kehtestas "Rendileandja" majasisesed reeglid, et tööpäevadel ajavahemikel 11.00-13.00 ja 14.00-16.00 ja laupäeval 11.00-16.00 ei tohi müügibokse sulgeda ka ajutiselt. Kuna tegu väikeste boksidega, siis korraga tööl ainult 1 müüja, tualeti kasutamiseks peab ta paratamatult boksi ca 10-ks minutiks sulgema. Rendilepingus ja töölepingutes sellised punktid puuduvad, "Rendileandja" väidab, et tegu uute majasiseste sisekorraeeskirjadega. "Kaupmehed" ei taha aga "Rendileandjaga" probleeme, kuna rendihuvi antud kaubanduskeskuses suur.
Samuti nõuab "Rendileandja", et kõikides boksides peavad müüjad valdama vene keelt, kuna on esinenud kaebusi venekeelselt klientuurilt, et neid ei mõisteta nende emakeeles.
Kas ja milline on "Rendileandja" uute nõudmiste/sisekorraeeskirjade seaduslikus?
Kes ja kuidas saab neid vaidlustada?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Peate hoolikalt analüüsima enda sõlmitud üürilepinguid ning kuivõrd on seal kokku lepitud rendileandja õigus ühepoolselt kehtestada majasiseseid kohustuslikke sisekorraeeskirjasid. Suurte kaubanduskeskuste puhul on see tavapärane, et kehtivad maja üldreeglid ning need on kehtestatud kaubanduskeskuse kui terviku efektiivsuse paremaks saavutamiseks. Kui üürileping ei anna võimalust ühepoolsete sisekorraeeskirjade kehtestamiseks, siis seda teha ei tohi. Iseküsimus on muidugi seatud tingimuste mõistlikkus näiteks laupäevati, sest täiskasvanud inimene suudab loomulikke ihuvajadusi paar tundi kontrolli all olla, kuid perioodil 11.00-16.00 võib tõesti tekkida vajadus korra sulgeda boksi. Soovitan rendileandjaga sellel teemal sõbralikult vestelda.
Kui sisekorraeeskirju ei täideta, siis võib rendileandja esitada nõude kohtusse, kui tal on eeskirjade kehtestamiseks ja nende täitmise nõudmiseks õiguslik alus olemas. Kas rendilendjal on ka õigus sisekorraeeskirjade rikkumise tõttu üürilepnigut lõpetada, tuleb eraldi analüüsida ja vaadata üürilepingu tinigmusi, et kuivõrd need on üürilepingu olulised tingimused jne. Nagu isegi ütlete, et rendihuvi antud kaubanduskeskuses on suur, seega peate tõenäoliselt kompromisse leidma ja tegema, sest pinna üürimine on ka teie majanduslikes huvides.