Lepinguõigus


Küsimus: Kas laenu käendaja surma korral läheb kohustus üle tema lastele?05.06.2012

Kas eluasemelaenu käendaja surma korral läheb kohustus üle tema lastele?
Tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Pärand on pärandaja vara ning vara hulka kuuluvad nii õigused kui ka kohustused. Seega lähevad ka rahalised kohustused üle pärijatele, sh. lastele, kui nad on pärijateks.