Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas tõendada suulise lepingu alusel tehtud tööd ja kuidas tasu osas kokku leppida?05.06.2012

Kuidas tuvastatakse suulise lepingu sisu?
Tellija andis "ümbrikupalgalisele" lihtsalt ülesande töö teostada ja küsis tehtava töö mahtu. Töö teostaja teatas telefonitsi oletatava ajalise töömahu, saates hiljem tellijale kirjaliku töömahu kalkulatsiooni, mille tellija võttis vaikides vastu ja kiirustas töö teostamisega enne külmade tulekut möödunud aastal.
Täna eirab tellija talle saadetud kalkulatsiooni ja omaalgatuslikult hindab töötasu, mis on 1/5 Eesti keskmisest pakutavast töö hinnast. Kas siinjuures saab kohaldada VÕS § 28 lõige 2?
Tehtava töö eest vastutust ja garantiid kokku ei lepitud. Kas töö teostaja vastutab kvaliteedi eest? Töö teostati tellija juures ja tellija pakutud oludes.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui vaidlus on lepingu tingimuste üle, siis igaüks peab tõendama enda väiteid tsiviilkohtumenetluses lubatud tõenditega. Ka tunnistaja ütlus ja seaduses sätestatud juhtudel poole poolt vande all antud seletus võib tõendiks olla, et tõendada suulise lepingu sisu.
Kui tegemist on majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepinguga, siis võib kohaldamisele tulla VÕS § 28 lg 2 ja ka VÕS § 637 lg 1, sest eelduslikult on tegemist töövõtulepinguga.
Töö peab vastama lepingutingimustele ning töövõtja vastutab tehtud töö kvaliteedi eest (vt. VÕS § 641 ja § 642 ning järgnevad sätted).