Lepinguõigus


Küsimus: Kas pangal on õigus tingimusi seada, kuigi korteri müügist saadav raha kataks võlgnevused?15.06.2012

Tahan müüa korterit, mis sai pangalaenuga ostetud. Korteril on osamaksed tasutud, kuid üldsummast jääki veel järel. Minu konto on arestitud kohtutäituri poolt. Ka pangale on üks autoliising veel tasumata.
Pank ei ole nõus enne korteri müügiga, kui kohtutäituri arve on tasutud, kuigi korteri müügist piisaks korteri jääkväärtuse maksmisest ja kohtutäiturile tasumiseks. Küll aga ei piisa liisingu tasumiseks.
Kas pangal on õigust müüki takistada ja peangi enne täituri tasu ära maksma?
Ja kas pangal on õigus ise korterit müüma hakata autoliisingu katteks?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui korteriomandile ei ole seatud käsutamise keelumärget, siis on selle võõrandamine (sh. müümine) võimalik ja panga nõusolekut selleks vaja ei lähe. Küsimus on lihtsalt selles, et pank ei ole nõus tõenäoliselt hüpoteeki kustutama ja uus omanik ei soovi hüpoteegiga koormatud kinnistut osta, kui see hüpoteek ei taga ostja rahalisi kohustusi. Eeldan, et see hüpoteek tagab kõiki panga nõudeid Teie vastu, millisel juhul ei pea pank nõusolekut andma hüpoteegi kustutamiseks või loovutamiseks kolmandatele isikutele enne, kui Teie rahalised kohustused panga ees on nõuetekohaselt täidetud.