Lepinguõigus


Küsimus: Korteri ostu-müügi leping tühistamine21.03.2011

Tere,
Ostsin kuu aega tagasi korteri. Tunnen, et sain petta. See, mida pakuti kuulutuses, ei vasta sellele, mis on tegelikkus.
Kas lepingut on võimalik tühistada? Kui jah, siis kuidas ja millest alustada?
Ette tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Lepingupool võib lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud. Lepingust taganemine kohustuse täitmiseks täiendavat tähtaega andmata ei ole üldjuhul lubatud, mistõttu tuleb teisele poolele anda võimalus lepingu rikkumine kõrvaldada, kui rikkumine on kõrvaldatav ja see on võimalik. Täiendava tähtaja andmisel võib kahjustatud lepingupool määrata, et juhul, kui teine lepingupool ei täida täiendava tähtaja jooksul oma kohustust, loeb kahjustatud lepingupool ennast lepingust taganenuks. Siiski võib lepingust täiendavat tähtaega andmata taganeda, kui rikuti kohustust, mille täpne järgimine oli lepingust tulenevalt teise lepingupoole huvi püsimise eelduseks lepingu täitmise vastu või kui teine lepingupool teatab, et ta oma kohustust ei täida. Märgime, et taganemiseks õigustatud lepingupool kaotab õiguse lepingust taganeda, kui ta ei tee taganemise avaldust mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta sai olulisest lepingurikkumisest teada või pidi sellest teada saama. Seega on oluline ka taganemisavaldus teha õigeagselt. Te peate põhjalikult analüüsima faktilisi asjaolusid ning sõlmitud lepingu tingimusi, et milles te kokku leppisite, milles seisneb lepingu rikkumine ning kas see on oluline lepingu rikkumine, mis annab aluse lepingust taganemiseks. Juhul, kui lepingu rikkumine on oluline ning rikkumist ei ole võimalik kõrvaldada ja soovite lepingust taganeda, siis tuleb teisele poolele esitada vastav avaldus lepingust taganemiseks.