Lepinguõigus


Küsimus: Energiafirma viis ilma minupoolse taotluseta voolumõõtja ja nüüd soovivad uut liitumist, kuidas ma saan oma õiguste eest seista?22.06.2012

Tere. Minuga selline asi, pärisin oma vanaisa maja ja see oli 2007. aastal. 2008. aastal ma teisaldasin palkmaja teise kohta ja seoses sellega helistasin Eesti Energiasse, et nad tööde aeg sulgeks elektri. Tegin ka uue lepingu ja veel küsisin, mis saab, kas pean ka kindlalt seal tarbima, siis vastati mulle, et kui tahan seal tarbida, siis piisab mul ainult teatada ja nad lülitavad voolu mulle tagasi. 2010. aastal viis energia töömees minu voolumõõtja ära ja põhjendas seda sellega, et äkki varastatakse see ära ja olevat varisemisohtlik maja. Maja ju enam polnudki elektrikapi juures, ma teisaldasin ju ära. Ka siis ma küsisin, et kas ma pean oma talukohas elektrit tarbima ja kuidas saab voolumõõtjaga, ka siis vastati et pole probleemi, teata ette millal tahad tarbida ja nad panevad voolu koos voolumõõtjaga tagasi. Nüüd sellel aastal avastasin, et on mul elektriliinid ära varastatud ja eesti energia vastab mulle, et nemad ei taasta, kuna ma pole tarbinud seal talukohas 3 aastat ja siis on nagu leping lõppenud. Ma nagu ise oleks käskinud töömehel voolumõõtja ära viia ja sulgeda, mingit töökäsku pole ma andnud ega allkirjastanud. Mulle pole keegi 3-aastasest mitte tarbimisest rääkinud ega pole seda üleval ka energia kodulehel, kuidas ma peaks teadma selliset seadusest kui pole infot ega ka jagata. Nüüd tahab energia liinide taastamise eest minult üle 8000 euro, mis sest, et toimus vargus ja mul on kehtiv leping. Kas on toimitud minuga õiglaselt? Nüüd väidavad ka veel seda, et mul pole seal maja nagu olnudki.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimusele vastamiseks tuleks tutvuda Teie poolt sõlmitud lepingutega, samuti Eesti Energia väidetega ja viidetega õigusnormidele, millele nad tuginevad ning millisel alusel nad liinide taastamise eest nõuavad hüvitist teilt. Samuti vajavad täpsustamist faktilised asjaolud, et seisukohta avaldada tõstatatud küsimuses. Kui Eesti Energiaga jääte eriarvamusele ja mõistlikku Teid rahuldavat lahendust ei saavutata, siis soovitan Teil pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse ja kui Eesti Energia kuritarvitab enda monopoolset seisundit, esitades alusetult oma rahalisi nõudeid, siis ka Konkurentsiametisse.