Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas lihtsa lepinguga antud laenu inimeselt kätte saada, kui ta ei vasta telefonile?27.06.2012

Tere päevast!
Mis on minu võimalused laenuvõla sissenõudmiseks juhul, kui oli sõlmitud standartne laenuleping, millele laenusaaja ka alla kirjutas. Laenusaajaga ei saa kontakti juba kuu jooksul, ta lihtsalt ei vasta telefonikõnedele.

Äitah vastuse eest!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Lihtkirjaliku laenulepinguga laenatud raha kättesaamiseks peaksite pöörduma kohtusse. Esimene ja lihtsaim viis oleks algatada maksekäsu kiirmenetlus. See toimub kirjalikult ilma kohtuistungiteta, kuid üldjoontes peab võlgnik sellega nõustuma - eelkõige sellega, et ta on teile võlgu ja et asi lahendatakse kiirmenetluses. Juhul, kui võlgnik sellega siiski ei nõustu, siis jääb üle kohtusse hagi esitamine. Paraku muid võimalusi meil lihtkirjaliku lepingu täitmisele sundimiseks ei ole.