Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas üürniku poolt maksmata summat kätte saada, kuhu pöörduda?29.06.2012

Andsin üürile korteri. 6 kuud elas seal sees üks noormees. Ta maksis ära kommunaalkulud, kuid viimase kahe kuu üüri ei maksnud. Nüüdseks on tema võlg 276 eurot olnud maksmata 4 kuud. Mida teha ja kuhu pöörduda, et ma võla tagasi saaks?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui nõude aegumise ohtu hetkel ei ole (tehingust tuleneva nõude üldine aegumistähtaeg on 3 aastat), siis võiksite kõigepealt pöörduda kirjaliku nõudeavaldusega üürniku vastu rahalise kohustuse täitmise nõudes, toimetades selle talle kätte. Nõudeavalduses andke maksmiseks täiendav tähtaeg ja hoiatage, et juhul, kui ta vabatahtlikul täiendavalt antud tähtaja jooksul võlgnevust ei tasu, siis pöördute kohtu poole. Juhul, kui võlgnik nõudeavaldusest hoolimata raha ei tasu, siis saate esitada maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohtusse. Maksekäsu kiirmenetluse kohta saate informatsiooni ka kohtu koduleheküljelt: http://www.kohus.ee/23258