Lepinguõigus


Küsimus: Millised kulud kaasnevad, kui soovin võlga välja nõuda kohtu kaudu?03.07.2012

Näiteks välja laenatud summa on 15 000.- eurot.
Millised kulud minul reaalselt kaasneksid, kui sooviksingi isiku vastu hagi esitada kohtusse?

Kas see nn kohtusse andmise summa jääbki "kadunuks" ka juhul kui mina oma hagiga midagi ei saavuta?
Või mis sellest rahast saab?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kohtumenetluse peamised kulud on riigilõiv ja kulud õigusabile. Olenevalt vaidluse keerukusest võivad lisanduda ka muud kulud, näiteks ekspertiis jms.
Riigilõiv 15 000 euroselt nõudelt on 550 eurot, kui esitate avalduse e-toimiku kaudu. Kui esitate ilma mõjuva põhjuseta selle muul viisil, siis on riigilõiv 650 eurot.
Esinduskulude osas ei saa mingeid täpsemaid numbreid välja tuua, kuna need olenevad konkreetsest esindajast (n.ö kas odav või hea).
Kohtusse minemisel peate vajalikud kulud esialgu ise ära kandma, kui kohtus võidate, siis mõistetakse need reeglina teiselt poolelt teise kasuks välja. Kui te hagiga midagi ei saavuta, siis jäävadki kulud teie enda kanda.