Lepinguõigus


Küsimus: Kas mul on kohustus kolmandad inimesed korterisse lasta?11.07.2012

Tere. Olen üürnik. Maja on kaasomandis, kokkuleppeliselt ülakorrus ühel omanikul ja alakorrus teisel. Üürin korterit omanikult. On tähtjatu leping. Minu korteriomanik on vana ja tema osa läheb müüki. Ostja on teine kaasomanik. Siiani aga pole mingeid lepingud allkirjastatud ega omanikuvahetust toimunud. Mul on teatatud 3 kuud ette. Kõik ok.
Ainult nüüd need "osta soovivad" kaasomanikud ahistavad. Nõuavad korterisse, tahavad näha igasugu näitusid (elekter, gaas). Eesti energiaga on leping minu nimel. Ütlesin, et kokuleppeliselt saavad, annan ise näidud. Et minu omanik ei ole minuga midagi kokku leppinud nende korterisse tulemiseks. Tungisid minu korteri sisenemisel ka korterisse. Ähvardavad, et saab teist ka kiiremini lahti ja ütleme päeva pealt lepingu üles. Alust ei ole. Mitme aasta jooksul me ühtegi pidu pidanud ei ole, öörahu alati ikka 23-st, ainult lapsed vahest karjunud päevasel ajal.
Tahavad võimalikult ruttu, et ära läheksime, et ahjusid remontida ja korterit ka. Aga no nii kiirelt kolimine ei toimu ju. Leping kehtib septembrini.
Kas ma saan enda kaitseks midagi teha? Kas mul on kohustus neid nende nõudmisel korterisse lasta, arvestades, et nad ei ole hetkel veel täielikud majaomanikud ja minu leping on kehtiv teise omanikuga veel? Üürilepingus sellekohaseid punkte ei ole, et mul oleks kohustus. On mul õigus kutsuda politsei? Või teha avaldus, et nad on tunginud sisse ilma loata?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimusest ei selgu, kas kaasomanike vahel on sõlmitud kasutuskord või mitte, kuid nagu aru saan, ei ole kaasomanikest naabrid väljakujunenud korra järgi teie korterit mitte kunagi kasutanud. Asjaolus, et nad soovivad teie korterit kunagi osta, ei puutu mitte kuidagi asjasse.
Kui nad soovivad korterit näha, siis peaksid nad seda tegema kooskõlastatult teise kaasomanikuga (üürileandjaga), kes omakorda peaks kooskõlastama korteri külastuse teiega. Mitte mingil juhul ei tohi aga selline korteri külastamine teile häirivaks muutuda, s.t kui te ei soovi neid sisse lasta, siis ei ole teil selleks ka mingisugust kohustust. Mitu korda võõraid oma korterisse lasta, on hindamise küsimus. Tuleks lähtuda mõistlikest kaalutlustest ning asjaolust, et ühe külastuse ajal peaks tutvuma maksimaalselt paljude asjadega, et ei peaks korduvalt korteris elavate inimeste kodurahu häirima.

Ka korteri ostmisel ei teki neil õigust teie korterisse lihtsalt niisama sisse astuda, lepingu lõppemisel tekib neil õigus nõuda teilt korteri vabastamist. Nõudeõigusi realiseeritakse kohtus. Omavoliliselt või jõuga teie elamispinnale tungimise korral võite politsei kutsuda.