Lepinguõigus


Küsimus: Kas tähtajalise üürilepingu võib lõpetada kahe osapoole poolt ilma maakleri allkirjata?17.07.2012

Tere,

on vaja lõpetada tähtajaline üürileping mõjuvatel põhjustel ennetähtaegselt. Soov oleks teha seda osapoolte kokkuleppel. Mõistsin, et üürilepingu on sõlminud kolm osapoolt: mina, üürileandja ja maakler. Kas minu ja üürileandja vaheline allkirjastatud üürilepingu lõpetamine on tühine, kui maakleri allkirja all ei ole? Ehk, kas kõik osapooled peavad tingimata lepingu allkirjastama, et üürileping oleks lõpetatud? Kas eksisteerib võimalus seda lahendada ka ilma kolmanda osapooleta (maaklerita)?

Ette tänades,

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimusest ei selgu, millel baseerub teie mõistmine, et üürileping on sõlmitud lisaks üürnikule ja üürileandjale ka maakleriga.
Seadusest tulenevalt sõlmitakse üürileping üürileandja ja üürniku vahel. Kui üürilepingu dokument sisaldab mingil põhjusel ka maaklerit puudutavaid kokkuleppeid, siis võib tõepoolest sellel ka tema allkiri olla. Olemata lepinguga tutvunud ei oska kahjuks täpsemat põhjust öelda, välistatud ei ole ka variant, et maakleri andmed on lepingus mingil muul põhjusel või ka sootuks ilma põhjuseta või on ta soovinud ennast näiteks lepingu koostajana üles tähendada.

Vastuseks teie küsimusele tuleb märkida, et kehtiva seaduse järgi eksisteerib tõepoolest võimalus lõpetada üürileping ka ilma maaklerita. Üürilepingu kokkuleppeliseks lõpetamiseks on vajalik mõlema lepingupoole, s.o nii üürniku kui üürileandja nõusolekut.