Lepinguõigus


Küsimus: Mida teha kui kinkija taganeb kinkelepingust, millesse on tehtud investeeringuid?18.07.2012

Tere!

Sain enne abiellumist mehe vanematelt kinkelepinguga kinnistu omanikuks, 1/2 kaasomandina. Oleme abikaasaga sellesse kaasomandisse mõlemad võrdselt raha investeerinud ja ühist kodu ehitama hakkanud. Selle kohta aga mingit juriidilist dokumenti kahjuks pole vormistatud. Nüüd aga on tekkinud olukord, kus abikaasaga oleme tülis ja peaaegu lahutamas, samas on mehe vanemad ähvardanud ka kinkelepingust taganeda minu suhtes. Kuidas tuleks käituda sellises olukorras, kui minu poolt on palju raha (ilma notariaalse dokumendi kinnituseta) investeeritud 1/2 minu kaasomandisse, mida minult nüüd mehe vanemad kinkelepingust taganemisega tahavad ära võtta. Ja kas meie abielu lahutamine muudaks ka sel juhul kuidagi olukorda (abielu sõlmimisel valisime ühisvara)?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kõiki kinkelepingust taganemise võimalusi ei jõua siinkohal välja tuua ning ilmselt pole need ka asjakohased (seonduvad peamiselt ülalpidamisega jms). Olulisim ja ilmselt ka tõenäolisim alus, millele nad taganemisel tugineksid, on väide, et olete näidanud kinkija või tema lähedase suhtes üles jämedat tänamatust. See ei ole lihtsalt ükskõikne suhtumine või suhete jahenemine, vaid peaks väljenduma aktiivses tegevuses ning hoiakutes nende isikute suhtes. Kui te abikaasa vanematele midagi halba ei ole teinud, siis võiks õigustada taganemist teie käitumine oma abikaasa suhtes - olenevalt asjaoludest, mille tõttu teie suhted on halvaks läinud (näiteks teie enda initsiatiiv või ebakohane käitumine), võiks ilmselt teatud juhtudel taganemine isegi õigustatud olla, kuid nagu öeldud, ei ole asi kindlasti nii lihtne, et kui enam läbi ei saa, siis võib kohe taganeda. Tegemist peab olema ikkagi tõsise eksimusega konventsionaalsete tõekspidamiste vastu.

Taganemise protsess näeb välja selline, et tehakse teile notariaalne (näiteks notar ise saadab) avaldus ning palutakse ilmuda notari juurde, et kinnistusraamatu kande muutmiseks nõusolek saada. Kindlasti ärge sellisele kutsele reageerige! Seejärel peavad taganeda soovijad algatama kohtuvaidluse, kus kohus otsustab, kas taganemine on põhjendatud või mitte. Kuid kordan veelkord, et üldjuhul ei piisa kinkelepingust taganemiseks pelgast väitest, et olete halvasti käitunud. Kuid täpsema seisukoha saab kujundada alles peale taganemisavalduse põhjendustes toodud asjaolude analüüsimist.

Abielu lahutamine või lahutamata jätmine mõjutab kinkelepingust taganemise asjaolusid vähe. Eelkõige näitab see seoseid teie ebakohase käitumisega (kui see peaks nii olema) ning põhjendab seeläbi taganemist, kuid lahutamine ise, eraldiseisvana, taganemist ei õigusta. Kui valisite ühisvara, siis teoreetiliselt kuulub teile pool abikaasa kaasomandist ning abikaasale kuulub poolt teie kaasomandist. Enne ühisvara jagamist ei saa te oma osa ilma abikaasa nõusolekuta müüa (seda nii abielu ajal kui peale selle lõppemist).
Kui näiteks kohus leiab, et taganemine on õigustatud, siis ei ole teil taganemise tagajärel tekkinud kahju hüvitamise nõudmiseks õigust. Samas muid nõudeid seadus ei välista.