Lepinguõigus


Küsimus: Kas lahutatud abikaasal on õigus minu loata jagamata ühisvaraks olevat maja välja üürida?19.07.2012

Abielu lahutatud, ühisvara jagamata. Ühisvaraks on Eestis kinnistu 2 majaga. Nii mina kui eksabikaasa elame-töötame juba aastaid Soomes. Nüüd, kui on plaanis minna Eestisse puhkama, selgus, et eksabikaasa on need välja üürinud. Üürilepingki tehtud aastaks. Minult nõusolekut pole eksabikaasa küsinud. Kas mul on õigus ikkagi minna meie ühisvaraks olevale kinnistule puhkama? Kas selline üürileping annab õiguse üürnikel edasi seal elada? Üürnikud väidavad, et kuna kinnistu eksabikaasa nimel, siis üürileping on kehtiv ja minul pole mingit õigust sinna minna.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kehtiva perekonnaseaduse kohaselt abikaasad teostavad ühisvaraga seotud õigusi ja kohustusi ühiselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Abikaasadel on õigus vallata ühisvara hulka kuuluvaid esemeid ühiselt. Kui abikaasad valitsevad ühisvara ühiselt, võivad nad sellega tehinguid teha ja varaga seotud õigusvaidlusi pidada ainult ühiselt või teise abikaasa nõusolekul. Kui üks abikaasa käsutab abikaasade ühisvara hulka kuuluvat vallasasja või õigust, eeldatakse teise abikaasa nõusolekut. Abikaasa nõusolekuta ühisvara hulka kuuluvate esemetega tehtud mitmepoolne tehing on tühine, välja arvatud juhul, kui abikaasa, kelle nõusolekuta või osaluseta tehing tehti, selle hiljem heaks kiidab.
Asjaolu, et kinnistu on eksabikaasa nimel, ei tähenda, et tegemist ei oleks ühisvaraga ja Teil puuduks õigus nimetatud kinnisasja suhtes. Teie positsioon saaks olla see, et üürilepingud ei ole kehtivad, sest Teie pole nõusolekut andnud ega anna ja üürnikud peaksid kinnistu valduse üle andma. Kui nad vabatahtlikult seda ei tee, siis ootab Teid ees jällegi vaidlus. Kui Teie eksabikaasa on saanud kinnistute väljaüürimisest tulu, siis on ka Teil õigus osale sellest tulust. Soovitan Teil võimalusel kohtuväliselt ühisvara ära jagada, et edaspidi selliseid situatsioone ei tekiks. Kui kokkuleppel kohtuväliselt ei ole ühisvara võimalik jagada, siis olete sunnitud ühisvara jagamise nõude esitama kohtusse.