Lepinguõigus


Küsimus: Kas kinnistu kinkelepinguga saab seada tingimusi ja piiranguid, näiteks, et mõne aasta jooksul ei tohi müüa?24.07.2012

Pool elamu mõttelisest osast (ülemine korrus) kuulub minu õepojale, pool elamu mõttelisest osast (alumine korrus) kuulub minule ja minu vennale võrdsetes osades. Tahame kinkida elamu õepoja pojale. Soovin lepingusse lisada tingimuse, et elamut ei tohiks teatud aja jooksul müüa, kinkida, pantida, seada laenu tagatiseks või teha muid tehinguid, mille tagajärjel võiks muutuda elamu omanik. Kas ma võin selliseid tingimusi oma kingitud osale seada üksi või saan seda teha koos vennaga? Kas minu seatud tingimused välistavad elamu müügi jms. tegevuse ka ülejäänud elamu osas? Mitmeks aastaks oleks mõislik selliseid tingimusi seada? Milline oleks juriidiliselt korrektne lause lepingu jaoks, mis minu soovi väljendaks? Ette tänades!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui kinnistu on jagatud mõttelisteks osadeks, siis ei saa te väita, et ülemine osa kuulub teile või kellelegi kolmandale, sest mõttelised osade suurused väljendatakse murruga, mitte asukohaga. Mõttelise osa kasutamist reguleerib kinnisasja kasutuskord, mis teil näib olevat seatud selliselt, et teie õepoja kasutuses on ülemine korrus, teie ja teie venna kasutuses aga alumine korrus.

Lepinguga ei ole võimalik seada kinnisasja käsutamise (müüa, kinkida, pantida jne) keeldu. Seega jah, teie seatud tingimused välistavad igasuguse kinnistu käsutamise - kuid seda teie enda poolt, sest teil ei ole võimalik kinnistut nii võõrandada, et tegelikult jääb kogu kinnistu käsutusõigus teile edasi (seda te ju sisuliselt soovite).

Oma soovide realiseerimiseks võiksite kaaluda oma osa pärandamist soovitud isikule. Sellisel juhul jäävad teile kõik õigused, kuid teatud aja möödumisel omandab need õigused teie poolt määratud isik. Pärimisel kaitseb poolte õigusi kõige paremini pärimisleping - kui testamendi saate igal ajal ümber muuta, siis pärimislepingut te ilma teise osapooleta reeglina muuta ei saa. See annab nii teile kui õepoja pojale suurema kindluse, et lepingusse kirjutatud tulemus ka realiseerub.

Kui soovite siiski oma osa maha müüa, siis soovitan kaaluda eelnevalt enda kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist - sellega tagate enda elukoha säilimise, kuid kinnistu pantimist, müümist, osalist väljaüürimist vms te siiski sellega takistada ei saa. Isiklik kasutusõigus seatakse tavaliselt õigustatud isiku surmani.