Lepinguõigus


Küsimus: Pank saatis alusetult trahvikirja, mis mind tõeliselt solvas, kas võin nõuda selle eest hüvitist?19.07.2012

Tere.
Sain eile pangalt järgneva kirja:
Tuletame meelde, et vastavalt Teie ja ... panga vahel sõlmitud laenu- ning tagatislepingule on Teil kohustus laenu tagatiseks panditud vara kindlustada tule, vee, vandalismi ja looduõnnetuse vastu.
Siis tagatise liik, omanik, asukoht ja tagatav laenuleping.
Nii ja siis all lause:

Edasise rikkumise ära hoidmiseks kasutab pank lepingus ettenähtud õigust ja debiteerib Teie maksekontot lappetrahvi ulatuses, see on 6,00(kuus) eurot iga laenulepingu kohta.

Mul on kindlustusmakse tasutud ja kehtiv poliis olemas. Nii kirjutasin ka panka.

Sain järgneva vastuse: täname Teid, et märkasite ja juhisite meie tähelepanu tekkinud veale. Kiirustan teavitada, et tehnilistel põhjustel saatis pank Teile vale kirja. Vabandame ebamugavuste pärast.

Mis ebamugavuste? Ma sain alusetult ähvardus- ja trahvikirja. Ma olen maruvihane, et kogemeta saadetakse ähvarduskirju.

Kas mul on õigus küsida hüvitist sellise käitumise peale? Ainult vabandust ma vastu ei võta!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Selgitan, et mittevaraline kahju hõlmab eelkõige kahjustatud isiku füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi. Isikuõiguste rikkumise korral tuleb kahjustatud isikule hüvitada mittevaraline kahju üksnes juhul, kui rikkumise raskus, eelkõige kehaline või hingeline valu, seda õigustab. Saan aru, et olete sellise panga nõude saamise korral ärritunud, kuid mittevaralise (moraalse) kahju nõuet panga vastu võite küll esitada, kuid kui pank vabatahtlikult kohtuväliselt ei soovi Teile midagi hüvitada, siis selle nõude rahuldamine kohtus on kahjuks ebatõenäoline.