Lepinguõigus


Küsimus: Kas üle 10 aasta tagasi käendatud õppelanu väljanõudmine minult ei ole mitte aegunud?31.07.2012

Olin ühel tuttaval õppelaenu käendaja. Laenuleping sõlmiti oktoobris 1999. aastal. Õppelaenu graafiku täitmisel tekkinud viivituste tõttu esitas pank oktoobris 2010. aastal riigile nõude kohustuse täitmiseks laenule antud riigitagatise ulatuses, mille riik ka täitis. Täna, 26.07.2012., tuli mulle kohtust makseettepanek see võlg riigile tasuda. See kohtust tulnud kiri on üleüldse esimene kiri, mis mulle seoses selle õppelaenu käendamisega saadetud on. Kuni tänaseni ma ei teadnud, et see laen tagasimaksmata on. Kirjaga kaasas oli ka vastuväite blankett, mida ma kindlasti kasutada tahan. Siit ka küsimus. Kuna laen pole minu võetud, selle maksmata jätmisest pole mind enne tänast teavitatud. Olukorras ei ole raasugi minu pahatahtlikkust ja laenuleping on sõlmitud 1999. aastal. Kas see ei muuda nõuet, minu kui käendaja suhtes, aegunuks. Kuna inimene, kes laenu võttis, ennast näole ei anna, pole temaga aastaid suhelnud, siis ei tahaks nüüdseks enamvähem võõrast laenu niisama kinni maksta. Igatahes jään ootama Teie soovitusi, kuidas antud olukorras toimida.

Ette tänades.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Aegumine algab hetkest, kui nõue muutus sissenõutavaks. See tähendab, et tuleks eelnevalt selgitada, millal õppelaenu leping üles öeldi. Asjaolu, et teie käendajana ei ole pahatahtlikult käitunud, teie kohustust käendajana ei muuda. Vastuväite esitamisel oleks mõtet eelkõige juhul, kui näete edasisel vaidlusel perpektiive. Kahjuks ei saa ilma materjalidega tutvumata põhjalikumat vastust anda.