Lepinguõigus


Küsimus: Kui korter vahetab omanikku, kes siis saab üürnike käest kahe kuu üüriraha, kas vana omanik või juba uus?03.08.2012

Tere,
Ostetavas korteris on hetkel sees üürnikud, tähtahalise lepingu järgi on korteri vabastamiseks etteteatamise aeg 2 kuud. Lepingus märgiti see üles 23.09.2012.
02.08.12 toimub aga tehing notari juures ja korter saab uued omanikud, st, et pea 2 kuud on uutel omanikel korter koos üürnikega.
Muret tekitab nüüd paar küsimust.

Kui uutel omanikel on siiski tungivalt tarvis ise sinna elama asuda juba 1.septembrist (23 päeva varem, kui üürilepingus kirjas), kas siis uutel omanikel on õigus ennetähtaegselt korter ülesse öelda? Teatades sellest siis 1 kuu ette.

Kellele peaks minema augusti kuu üüriraha, kas uutele või vanadele omanikele? Ja kui lepingut ei tohi ülesse öelda, siis ka septembri raha.

Suured tänud vastamast!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Üüritud asja omaniku vahetumisel võib ostja nõuda üürnikult üüri maksmist omandi ülemineku kalendrikuule järgnevast kalendrikuust. Omandamine toimub kinnistusraamatusse kande tegemisega, mitte tehinguga. Üür varasema aja eest tuleb maksta senisele üürileandjale. Seega sõltub kinnistusraamatu kandest, kes septembri üüri endale saab. Kui kanne tehakse augustis, siis on septembri kuu üüri saamise õigus uuel omanikul, kui ei tehta, siis jäävad mõlemad üürisummad vanale omanikule.

Omaniku vahetumise korral on uuel omanikul õigus üürilepingu üles öelda kolme kuulise tähtajaga. Kui vana omanik ütles lepingu üles tulenevalt lepingus fikseeritust, milles on etteteatamise tähtajaks 2 kuud, siis sellest tähtajast tuleb ka lähtuda. Reaalselt ei ole teil võimalik inimesi korterist välja tõsta. Korteri vabastamiseks peaksite esmalt lepingu üles ütlema ning seejärel nõude esitama. Ilmselgelt ei jõua ükski instants teie nõuet 23 päevaga läbi vaadata. Seetõttu ei ole muud võimalust, kui leida 23 päevaks alternatiivne lahendus.