Lepinguõigus


Küsimus: Kui kaua ma olen kohustatud hoiustama endise üürniku asju?07.08.2012

Kas oskate nõu anda, kui kaua olen ma kohustatud hoiustama endise üürniku asju? Üürnik kolis välja detsember 2012, kuid oma asjadele ei ole senini järgi tulnud.

Olen neile helistanud ning sõnumeid saatnud, kuid peale lubaduste ei ole nad midagi teinud. Kokku lepitud kuupäeval ta asjadele järgi ei tule ning ühendust ei võta.
Olen neid sõnumiga hoiatanud, et hävitan nende asjad ära, kuid ka see ei ole neid asjadel järgi tulema pannud. Kas mul on õigus need hävitada või olen kohustatud neid lõputult hoiustama?

Või on ehk mõni koht, kuhu need tasuta hoiule anda?

Lugupidamisega

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kuna asjad kuuluvad teisele isikule, siis ei ole teil lihtsalt niisama õigust neid hävitada. Seadus eraldi sellist olukorda ei reguleeri, mistõttu võiks lähtuda üldisest tehingust ja lepinguvälisest suhetest tulenevate nõuete aegumise tähtajast, milleks on kolm aastat. Teisisõnu, endine üürnik saaks nõuda teilt üürilepingu alusel teie valdusse jäänud asjade tagastamist või asjade arvel alusetult saadud hüvede kinnimaksmist kolme aasta jooksul alates lepingu lõppemisest. Kuigi saaksite sellest summast arvata asjade hoidmise kulud maha, oleks üürniku nõue teatud juhul siiski põhjendatud. Kahjuks ei tea sellist kohta, kus saaksite asju ilma tasuta hoiustada. Enne asjade edasise saatuse otsustamist võiksite kaaluda asjade praeguse väärtuse määramiseks eksperthinnangu teostamist.