Lepinguõigus


Küsimus: Kui tähtajaline üürileping muutus tähtajatuks, kas etteteatamistähtaeg on siis lepingus kokkulepitu või seaduses ette nähtud?06.08.2012

Tere. Tähtajaline üürileping (1 aasta, sõlmitud kirjalikult) muutus tähtajatuks seoses üürniku poolt üürileandja vara kasutamise jätkamisega, kirjalikult muutust ei ole fikseeritud. Üürilepingus oli sätestatud ülesütlemise etteteatamistähtaeg 1 kuu. Kas lepingu tähtajatuks muutumisel arvestatakse ülesütlemise etteteatamistähtajaks 1 kuu, nagu lepingus, või siis on selleks 3 kuud nagu VÕS-i järgi tähtajatu lepingu lõpetamisel?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui on tegemist eluruumi üürilepinguga, siis eluruumi üürilepingus lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse osas seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. Seega lühem etteteatamistähtaeg võib olla üürnikule kahjulikum kui seadusest tulenev etteteatamistähtaeg. Võlaõigusseaduses sätestatud tähtajalise üürilepingu korralise ülesütlemise tähtaeg on kolm kuud, kui üüritakse kinnisasja.