Lepinguõigus


Küsimus: Kui telefoni teel nõustusin pakkumisega aga lepingut ei ole allkirjastanud, kas siis saab mulle leppetrahvi määrata?07.08.2012

Mobiilioperaator A pakkus mulle telefoni teel 3-eurost kuumakset kui sai teada, et tahan teise operaatori B juurde üle minna. Ütlesin, et sobib jah ja pandi kohe see 3-eurone asi kehtima ning pidin nädala jooksul esinduses allkirjastama lepingu, mida ma teinud ei ole. Operaator B helistas ja pakkus parema diili. Tegin lepingugi esinduses kohe ära, kuid operaator A saatis sõnumi, et ei tohi poolteist aastat ära minna muidu on 115 eurot trahvi. Ma pole allkirjastanud, mille alusel mind kinni hoitakse? Ütlesid, et neil kõned salvestuvad. Samahästi võis see olla igaüks minu telefon käes. Mis seaduse alusel nad mind kinni hoiavad või trahvivad? On mul pääsu?

Lgp

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Nad hoiavad teid kinni ja trahvivad võlaõigusseaduse ja enda poolt koostatud lepingu alusel. Teil võib pääsu olla küll, kuid seda juhul, kui seda suulist põhimõttelist nõusolekut andes ei olnud teile eelnevalt kõiki olulisi lepingutingimusi tutvustatud. Pean silmas neid tingimusi, mis nägid ette lepingu kestvuseks 1,5 aastat ning ennetähtaegse ülesütlemise korral 115 eurose leppetrahvi tasumise kohustuse. Juhul, kui see nii oli (et ei tutvustatud) siis ei saanuks lepingut sellises vormis antud nõusoleku põhjal sõlmituks lugeda, sest lepingu sõlmimise esmaseks eelduseks on mõlema poole kokkulepe lepingu olulistes tingimustes. Lepingu tähtaeg ning leppetrahvi kokkulepe on kahtlematult lepingu olulised tingimused, milles kokkuleppe puudumine välistaks lepingu sõlmimise tervikuna. Seega, kui teile ei tutvustatud enne nõusoleku andmist kõiki lepingu sõlmimisega kaasnevaid tagajärgi, s.h leppetrahvi tasumise kohustuse asjaolusid, siis ei saa teile leppetahvi määrata.