Lepinguõigus


Küsimus: Kas pean vastutama juhul, kui olen kinkelepingu alusel korteri kaasvaldaja ning teine kaasvaldaja peaks õnnetuse põhjustama?07.08.2012

Tere, Hr. Saks!

Vanaema kinkis mulle kinkelepinguga enda korteri. Lepingus on kirjas, et korter on meie kaasvalduses ning vanaemal on korterit õigus kasutada surmani.
Mina korteris ei ela, seda kasutab ainult vanaema. Viimasel ajal on tekkinud suuri probleeme vaenaema psüühikaga ning tekkinud on ka alkoholiprobleem. Kuna tegu on puumajaga, kus veel mitmeid kortereid, kardan väga juhtuda võivaid õnnetusi ning tahaksingi täpsustada, kas vastutaja olen mina? Lepingus on ka punkt, kus kirjas: lepingu eseme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko lähevad kingisaajale üle käesoleva lepingu sõlmimisega.
Korter ei ole kindlustatud kuid soovin seda kindlasti teha - samas kindlustusandja ei korva alkoholijoobes põhjustatud õnnetusi, mida ma just kõige rohkem kardangi.
Olen üsna nukras seisus ning ei oska ennast kuidagi kaitsta selles olukorras - mida Teie soovitaksite ette võtta?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Saan aru, et korter on teie omand, kuid lepingus on määratud vanaemale isiklik kasutusõigus. Olenemata korteri omanikust ei ole te otseselt korteris elava inimese poolt põhjustatud kahjude eest vastutav. Samas, kui te täna sellist ohtu oskate aimata ning te midagi ette ei võta, siis võiks teatud juhul ka nõude teie vastu suunata. Pean silmas kahju põhjustamist naabritele. Kindlustus korvab teie enda korteri kahjud juhul, kui midagi peaks juhtuma - sellisel juhul tuleb küsimuse alla kindlasti ka kahju põhjustamise asjaolud (kas joobes vms). Lepingueseme juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminek teile kui korteri omandajale tähendabki seda, et kui midagi peaks nüüd korteriga juhtuma, siis seda riski kannate teie ise. See ei välista aga nõuete esitamist kahju põhjutanud isiku vastu. Samas, ma ei ole kindel, kas vanaema poolt maja põlema panemine oleks vaadeldav korteri juhusliku hävimisena, kui te seda juba praegu oskate ette näha ...
Kahjuks ei oska ma teile midagi head soovitada - kui ehk haige vanaema paigutamist vastavasse asutusse professionaalide hoole alla.