Lepinguõigus


Küsimus: Kui lepingu sõlmimiseks on vajalik abikaasa nõusolek, kuid seda ei ole antud, kas siis leping on tühine ja kuidas endine olukord taastada?22.08.2012

Jaanuaris 2012a. oli lahutus kohtu kaudu. Aprill 2012a. oli kohtulik varajagamine. Kohtumenetluse käigus selgus, et eksabikaasa oli sõlminud 2010a. ühisvarale (sõiduk) kaks lepingut:
1.sõiduki ostu-müügilepingu (ark-s sõiduk ümber vormistamata) ja
2.laenulepingu st. võttis laenu sõiduki tagatisel. Minule kui abikaasale oli tehing teadmata ja minu nõusolek puudus. Lepingus on eksabikaasa märkinud, et sõiduk "ei kuulu ühisvarasse", mis üksiti tõendab minu nõusoleku puudumist. Varajagamisest on olemas kohtumäärus, milles sõiduk jäi eksabikaasa ainuomandisse ja minule on määratud hüvitis, mis täna täitmisel kohtutäituri käes. Kohtutäitur arestis sõiduki ark-is. Kas nimetatud lepinguid saab taotleda õigustühiseks ja millest tuleks alustada ning kelle pööle pöörduda?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Uus 2010 juulis jõustunud perekonnaseadus sätestab, et kui üks abikaasa käsutab abikaasade ühisvara hulka kuuluvat vallasasja või õigust, eeldatakse teise abikaasa nõusolekut. Abikaasa võib teise abikaasa nõusolekuta teha ühisvaraga tehinguid enda ja perekonna igapäevaste vajaduste rahuldamiseks. Kui tehing ei olnud tehtud perekonna igapäevaste vajaduste rahuldamiseks ja nõusolekut ei olnud, siis abikaasa nõusolekuta ühisvara hulka kuuluvate esemetega tehtud mitmepoolne tehing on tühine, välja arvatud juhul, kui abikaasa, kelle nõusolekuta või osaluseta tehing tehti, selle hiljem heaks kiidab. Hageja võib esitada kohtusse hagi õigussuhte puudumise tuvastamiseks, kui tal on sellise tuvastamise vastu õiguslik huvi.