Lepinguõigus


Küsimus: Kas võin alluvalt minu allkirja võltsimise eest hüvitist nõuda?27.08.2012

Tere,

Olen firmas raamatupidaja. Üks minu alluvatest võltsis minu kui raamatupidaja allkirja haigekassa haiguslehel, et saada haigusrahasid, milleks tal üldse õigus polnud.
Milliseid hüvitisi võin nüüd antud töötaja käest nõuda?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Võltsija peab tagastama süüteo toimepanemise tagajärjel saadud hüvitised riigile ja tööandjale. Kahjuks peab aga märkima, et allkirja võltsimise eest ei saa isik, kelle allkirja võltsiti, kahjuhüvitist võltsijalt nõuda, sest Eesti kohtupraktika kohaselt on moraalse kahju hüvitamise võimalused vägagi piiratud, mistõttu sellisel nõudel suurt perspektiivi ei ole.