Lepinguõigus


Küsimus: Kas saan loobuda ülejäänud summast ja nõuda üksnes sellist summat, mis on võimalik maksekäsu kiirmenetlusega välja nõuda? 31.08.2012

Tere!
Andsin eraisikule laenu suurema summa kui maksekäsu kiirmenetlusega tagasi saaks nõuda.
Kas ma saan loobuda ülejäänust osast ja nõuda summa, mis on võimalik maksekäsu kiirmenetlusega välja nõuda?
Või on ainus võimalus hagi esitamine?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Eraisikust laenuandjana on nõudest osaline loobumine võimalik. Äriühing peab arvestama mõningate võimalike maksuõiguslike tagajärgedega.

Samas ei ole teil kohustust nõudest loobuda kuivõrd saate maksekäsu kiirmenetluse ülempiiri ületavas osas esitada hagiavalduse võlgniku vastu ning nõuda võlgnevuse tasumist. Riigikohus on lahendis 3-2-1-30-10 märkinud - olukord, kus hageja esitab sama tehingu alusel esmalt hagi osa võlanõude ning seejärel ülejäänud võlanõude rahuldamiseks, ei ole kohtule sama haginõude esitamiseks. Hagejal on õigus ise määrata, kas ta nõuab hagis kogu oma materiaalõigusest tuleneva rahalise nõude rahuldamist ühekorraga või teeb seda ositi.

Seega on teil võimalus maksekäsu menetluse piirmäära ületav summa nõuda sisse hagimenetluse korras.