Lepinguõigus


Küsimus: Üldpinna kasutusele võtmine25.01.2011

Omame reaalosadeks jaotatud majas korteriomandit. Korteriomandeid on majas 5. Tahaksime ehitada toa korteri kohal asuvale pööningule (osale pööningust), mis on reaalosadeks jaotamata. 4 korteriomandi omanikud, kelle korteriomandi reaalosad on kokku u 66% on nõus. Kas ja millised on võimalused pööningu väljaehitamiseks, kui vastu on 1 reaalosa omanikud osalusega 34% reaalosadeks jaotatud hoonest?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tere,

Korteriomandiseaduse § 8 prim kohaselt võib korteriomanik nõuda sama paragrahvi 2. lõikes sätestatud juhul teiselt korteriomanikult korteriomandi koosseisu kuuluvast kaasomandist osa eraldamiseks vajalike võõrandamislepingu ja asjaõiguslepingu tahteavalduste andmist, samuti vastava kinnistusraamatu kande tegemise eelduseks oleva puudutatud isiku nõusoleku andmist. § 8 prim lg 2 sätestab, et kui korteriomanikuga ei saavutata kokkulepet (kohtuväliselt) nimetatud tahteavalduste andmiseks, võib teine korteriomanik nõuda temalt tahteavalduste andmist (kohtu kaudu) juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) vastavate tehingutega ei kahjustata ebamõistlikult korteriomaniku huve;
2) vastava tahteavalduse on andnud (notariaalselt tõestatud vormis) vähemalt 2/3 elamu korteriomanikest;
3) võõrandamisest saadav tulu vastab võõrandatava osa harilikule väärtusele võõrandamise ajahetke seisuga;
4) võõrandamisest saadav tulu makstakse korteriomanikule või kulutatakse mõistlikult korteriomandi kaasomandi osa korrashoiuks või parendamiseks. Kui ei maksta võõrandamisest saadavat tulu korteriomanikule rahas, vaid kulutatakse mõistlikult korteriomandi kaasomandi osa korrashoiuks või parendamiseks, võib seda teha üksnes juhul, kui korteriomanikul on vastavate kulutuste kandmise kohustus.

Kohtuvaidluse korral tuleb kõiki ülaltoodud asjaolusid kohtus ka tõendada.

Kui kinnistusraamatu kande tegemine eeldab ehitusloa olemasolu, võib korteriomanik kinnistusraamatu kande tegemise eelduseks oleva puudutatud isiku nõusoleku andmise seada sõltuvusse ehitusloa olemasolust.

Lugupidamisega,
Alo Pormeister
Vandeadvokaat