Lepinguõigus


Küsimus: Kaaslaenaja/solidaarvõlgnik, aga mitte ostetud korteri kaasomanik28.03.2011

Kolm aastat tagasi sai ostetud elukaaslasega korter. Korteri ainuomanik on endine elukaaslane ja mina olen laenu kaassaaja. Pool aastat hiljem läksid meie eluteed lahku - mina elasin meie ühise lapsega selles korteris 2,5 aastat - maksin korteriga kaasnevad kulutused. Siis selgus, et elukaaslane ei ole maksnud laenu, mis tähendas väljatõstmise ohtu. Kuidagi saime asjad sinnamaale, et korter on alles ja võlad makstud ning sõlmisime omavahel suulise kokkuleppe - tema maksab oma võlga graafikujärgselt ja mina maksan laenu põhiosa, tingimusel, et ta kirjutab korteri minu nimele. Eelmise aasta maist kuni selle aasta jaanuarini täitsin mina endale võetud kohustusi, aga tema enda lubadust ei täitnud. Nüüd tõstis ta mind lapsega sellest korterist välja.
Kuidas ma peaksin käituma, et ta laseks mind sellest kaaslaenaja rollist vabaks? Olen lugenud kohtulahendeid, mida ei ole just eriti palju. Asjaõigusseaduse järgi ei ole mul mingeid õiguseid, aga VÕS nagu ühtteist juba lubab, mitte küll midagi erilist ja suurt, aga päris lootusetu see olukord ei tundu. Otsest õigust nõuda korteri müüki mul ei ole, küll aga on mul õigus esitada nõue korterile tehtud kulutuste tagasimaksmise kohta? Milline võimalus ja õigus on mul võtta advokaat (laenulepingus on sees punkt, et laenulepingut võib näidata kolmandale osapoolele teiste poolte nõusolekul)? Olen käinud ka pangas asja uurimas, aga sealt ei kuulnud midagi lootustandvat.
Lugupidamisega

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kaaslaenaja kohustustest vabanete juhul, kui selleks annab nõusoleku pank ehk Teie kohustus lõppeks sellisel juhul vastava poolte kokkuleppega. Peate sellel teemal läbirääkimisi pidama pangaga, millistel tingimustel oleks see võimalik.
Korteri omandiõiguse üleandmise nõuet Teil endise elukaaslase vastu kahjuks ei ole, sest selleks on vaja notariaalset kokkulepet, mis Teil puudub. Teil on õigus nõuda tehtud kulutuste hüvitamist ning selleks tuleb esitada nõue endise elukaaslase vastu. Juhul, kui ta vabatahtlikult nõuet ei rahulda, siis saate oma subjektiivseid õigusi kaitsta tema vastu hagi esitamisega kohtusse ja sellega seoses saate taotleda ka hagi tagamist (nt kohtuliku hüpoteegi seadmist korterile).
Igal inimesel on õigus advokaadile ning tema poolt pakutavale õigusabile. Advokaadile võite näidata kõiki dokumente, isegi kui selles on sätestatud dokumendi avaldamise keeld kolmandatele isikutele.