Lepinguõigus


Küsimus: Kas pean maksma pärast korteri ostmist eelmise omaniku võla, kui selle kohta on eelmisele omanikule tehtud juba kohtumäärus?25.09.2012

Ostsin septembris korteri, kus oli üürivõlg 4000 €. Ühistu oli esitanud selle summa osas kiirmaksemenetluse avalduse. On olemas määrus, millega kohustatakse eelmist omanikku 4000 € viivitamata tasuma. Määrus jõustus augustis. Kohtumäärust eelmine omanik ei asunud täitma, ühistu ei esitanud ka kohtumäärust kohtutäiturile, et mõista see summa välja täituri vahendusel. Nüüd ühistu nõuab seda summat minult ja koos viivistega. Tean, et Korteriühistuseaduse alusel lähevad eelmise omaniku kohustused ja õigused üle uuele omanikule. Aga kas ühistul on see õigus minult nõuda seda võlgnevust, kui on olemas eelmise omaniku maksmata kommunaalmakste kohta kohtumäärus? Kas sellel määrusel siis mingit õiguslikku siduvust või jõudu pole? Kas oleme solidaarvõlgnikud? Kuidas peaksin toimima?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimusest ei selgu, kuidas te selle korteri omandasite, ega ka see, kas korteri omandamisel oli mingeid kokkuleppeid võlgnevuse tasumise osas. Seadus küll sätestab, et vana omaniku võlad lähevad korteri võõrandamisel üle, kuid kohtupraktika on selline, et tuleb iga kulutuse juures siiski hinnata, millal see on tekkinud ja kes vastavat hüve on tarbinud.