Lepinguõigus


Küsimus: Üürileandja müüs üüripinna koos üürniku varaga, kuidas oma asju kätte saada?25.09.2012

Tere,

Üürin maja, mida kasutan ettevõtlusega tegutsemiseks. Omanikuga on tehtud leping, mille kohaselt vabastan pinna kui üüripinnale on leitud ostja. Lepingus on kirjas, et üürnik võtab kaasa kõik üürniku poolt soetatud ja paigaldatud asjad jne. ehk kõik mis kuulub üürnikule. Suvel puhkuse ajal vahetas üürileandja ka ukselukud ära. Üürileandja leidis oma majale ostja, nädal tagasi käis notaris ning järgmisel päeval saatis mulle kirja, et mul on aega 4 päeva, et oma asjad (maja ümbert) ära viia, esemed mis olid majas sees, on nüüdseks notariaalselt kinnitatud ning ära toomise õigust mul pole. Üürileandja keeldub minuga suhtlemast. Ka paljud tööriistad on sealt kaduma läinud. Kuidas ma saan oma tööks vajalikud vahendid kätte? Samuti ka mööbli, mis sinna sisse viisin.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Teil on õigus isiku vastu, kes valdab Teie asju ilma õigusliku aluseta, esitada asjade ebaseaduslikust valdusest väljaandmise nõue. Nõude vabatahtlikust täitmisest keeldumise korral saate nõude esitada kohtusse.
Juhul, kui uus omanik omandas heauskselt Teile kuulunud vallasasjad üürileandjalt, sh teadmata, et üürileandja ei ole asjade omanik ning tal ei ole õigust asjade omandit uuele omanikule üle anda, siis on Teil asjade väärtuse osas hüvitisenõue üürileandja vastu.
Juhul, kui asjad on varastatud, siis saab esitada kriminaalasja algatamise avalduse politseile.