Lepinguõigus


Küsimus: Kas kehtiva üürilepingu lisamärkega pikendamine annab õiguse kohe suuremat üürisummat küsida?01.10.2012

Tere! Sõlmitud oli tähtajaline üürileping. Üks kuu enne lepingu tähtaega küsisin omanikult infot, kas ta soovib meile korterit edasi üürida. Kirjutasime samale lepingule üks kuu enne lõppemist juurde, et lepingut pikendatakse veel pool aastat ning üürisumma tõuseb. Mina arvasin, et olemasolev leping kehtib kuni algselt märgitud kuupäevani ning sealt edasi tuleb siis tasuda ka suuremat üürisummat. Omanik küsis aga juba järgmisel kuul suurema summa. Kas see oli korrektne? Aitäh

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kõik sõltub sellest, kuidas Te üürilepingu pikendamise ja üüri tõstmise kokkuleppes kokku leppisite. Kui kokkuleppes on sätestatud, et kõrgemat üüri hakatakse arvestama teatud kuupäevast, siis enne seda kuupäeva kõrgemat üüri nõuda ei saa. Kui kokkuleppes on üüri tõstmine kokku lepitud kokkuleppe allkirjastamisest alates, siis saab ka kokkuleppe sõlmimisest alates kõrgemat üüri nõuda.