Lepinguõigus


Küsimus: Mida teha kui sõber ei ole valmis laenulepingut oma nimele tagasi vormistama?03.10.2012

Tere, palun veidi nõu.
Mõni aasta tagasi nõustusin enda nimele ümber vormistama sõbra laenulepingu ("tankist" on vist selle nimi). Muudatuses kirjas siis nii, et mina olen kui laenusaaja, sõber käendaja, laenuandjaks erafirma. Tagasimakseid tegi sõber, kui laenu tegelik saaja, kuid laen tänaseni suures osas tagastamata. Lepingu tähtaeg sai täis selle aasta märtsis ja siis pidi lõppema ka minu osa antud lepingus. Sest algselt lubas sõber, et kui laen pole antud tähtajaks tasutud, siis vormistab ta lepingu enda nimele tagasi. Nüüd saan aga vastusteks igasuguseid põhjusi miks lepingu muudatus viibib.
Mida saan mina ära teha, et sellest lepingust vabaneda? Või pean tõesti ootama niikaua, kuniks laen on tagastatud? See võib ju võtta aastaid ja enda järglasele ma seda lollust küll pärandada ei taha.
Tänan vastamast!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kohustus tuleb täita vastavalt lepingule. Seega, kui olete laenulepingu sõlminud, siis peate seda ka täitma. Kui Te olete saadud raha välja laenanud, siis saate nõuda selle tagastamist isikult, kellele Te raha edasi laenasite. Lepingust "vabaneda" ilma mõjuva põhjuseta ning kohustuse täitmiseta ühepoolselt ei ole võimalik. Laenulepingu tingimusi, laenulepingu alusel võetud kohustuse üleminekut jne. on võimalik muuta üksnes poolte kokkuleppel.