Lepinguõigus


Küsimus: Millest tekib võlasuhe, kui olen alla kirjutanud üksnes laagris osalevate laste nimekirjale?12.10.2012

Tere,
Saatsin suvel lapse nädal kestvasse laagrisse. Lapse isa läks talle järele teisel päeval, kuna laps ei soovinud seal olla. Lapsega vesteldes leidsime, et laagris ei käitutud lastesõbralikult - näiteks karistati, kui söögilauas vaikselt vesteldi või lapsed pidid jooma morssi veest, mille suhtes üks juhendaja ütles teisele vee kõlbulikkuse kohta: käib neile küll. Ainuke koht, kuhu mina lapsevanamana olen selle laagriga seoses alla kirjutanud, on laste nimedega osalejate leht (kus on veel kirjas minu hinnang lapse ujumisoskuse kohta). Kas seda saab nimetada lepingust tekkinud võlasuhte aluseks või mille alusel on üldse sellisel puhul tekkinud võlasuhe? Kas ja mis õigus oleks minul mitte tasuda laagri arvet, kuna laps ei viibinud laagris nädal aega ja kuna me ei olnud selle teenusega rahul, sest minu arvates ei käitutud selles laagris inimväärselt ja lastemeelselt. Ma ei saa sundida last olema seal, kui ta seda ei taha. Laagri juhendajad väidavad, et sellist asja, nagu kirjeldasin, ei ole olnud.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui kokkulepe teenuse osutamise tingimuste (sh. selle eest tasumise osas) oli saavutatud, siis loetakse sellega leping sõlmituks ja võlakohustus tekkinuks. Juhul, kui teenus ei olnud kvaliteetne, siis saab lepingust taganeda. Eeldan, et olete vastava avalduse laagri korraldajale koos pretensiooniga esitanud seoses oluliste lepingu rikkumise asjaoludega. Lepingust taganemise korral vabanevad pooled edasistest kohustustest. Kuni lepingust taganemiseni tekkinud kohustused tuleb täita vastavalt lepingule. Juhul, kui üks pool rikub oluliselt lepingut, siis võib teine pool keelduda enda kohustuse täitmisest.
Kumbki pool peab tõendama oma väiteid, seega vaidluse korral kohtus peate tõendama, et teenust ei osutatud kokkulepitud tingimustel, mistõttu te esitasite pretensiooni ja taganesite lepingust ning puudub rahaline kohustus, mille täitmist Teilt nõutakse.