Lepinguõigus


Küsimus: Kas ühe korra öörahu rikkumise pärast võib nüüd üürilepingu sisuliselt päevapealt lõpetada?05.11.2012

Tere!
Minuga sõlmiti üürileping 30.09.2012. Korra oli öörahurikkumine ja omanik tahab, et hiljemalt neljapäevaks tagastan talle korteri. Kuna oli sünnipäev ka eelmine kuu, siis rahvast käis
läbi siit umbes nädal, sest kõik ei saa samal ajal tulla. Laupäeval omanik ütles, et ma võtaksin asjad korterist ja lahkuksin, aga mina ütlesin talle, et päevapealt asjad ei käi sedasi ja kutsusin politsei, kes vastas, et päevapealt ei saa lepingut lõpetada jah. Nüüd siis alates eilsest kolme tööpäeva jooksul ehk siis neljapäeval peaksin välja kolima ja kas see
on sellistel asjaoludel üldse võimalik omaniku poolt. Kas minul, kui peangi nüüd ära kolima, on õigus nõuda ka tagatis- ja maakleritasu tagasi?
Lepingus on selline punkt: Ühepoolselt katkestada käesolev leping juhul, kui Üürnik mitmekordselt rikkus üht või mitut käesoleva lepingu punkti või ületas ühekordselt lepingus fikseeritud maksetähtaegu enam kui 5 tööpäeva. Sel juhul saadab Üürileandja Üürnikule teatise nõudega vabastada üüriruumid kolme tööpäeva jooksul koos materiaalse kahju kompensatsiooni nõudega.
On olemas veel punkt: Jälgima ühiselu reegleid
Need kaks viimast lauset lähevad kokku.
Palun andke nõu minule, et kas peangi nüüd välja kolima ja kas on variant, et saan osa raha tagasi?
Tervitades

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ilma lepinguga ja aset leidnud asjaoludega täpsemalt tutvumata ei ole võimalik teile vastust anda.